logo-header.png

Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản

icon-ocl.svg
16/09/2021 | admin hacomoto

HACOMOTO cung cấp sản phẩm motor giảm tốc và dịch vụ cho ngành nuôi trồng thuỷ sản và tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Danh mục thiết bị HACOMOTO đang cung cấp cho ngành nuôi trồng thuỷ sản:

– Biến Tần 1 pha và 3 pha cho hệ thống bơm và hệ thống tạo Ôxy cho hồ nuôi trồng thuỷ sản: ABM

– Động cơ điện 1 pha và 3 pha cho hệ thống bơm và hệ thống tạo Ôxy cho hồ nuôi trồng thuỷ sản: ABM

– Hộp số giảm tốc cho hệ thống tạo Ôxy cho hồ nuôi trồng thuỷ sản: ABM – KASUTO

– Motor giảm tốc cho hệ thống tạo Ôxy cho hồ nuôi trồng thuỷ sản:  ABM – KASUTO

– Quạt thổi khí hút/thổi cung cấp Oxy trong nuôi trồng thuỷ hải sản: HAVAT (Ring Blowers)

– Máy thổi khí hút/thổi cung cấp Oxy trong nuôi trồng thuỷ hải sản (Root Blowers): HAVAT – HAWARA

– Các dòng máy bơm (bơm trục ngang, bơm hoả tiễn, bơm thả chìm, bơm li tâm phân trục inox cho môi trưòng nước lợ/ngập mặn…: HAVAT, HAWARA

img-news-post-2.png
www.hacomoto.com – HACOMOTO – Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hải Âu – Hai Au Technology Company Limited
icon-share.svg

Chia sẻ: