logo-header.png

Product

Danh mục sản phẩm

Hiển thị

sản phẩm trong sản phẩm

Sắp xếp theo

Hộp số giảm tốc ABM HB series (High power gearbox)

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

HB seris

In Stock

Liên hệ

Hộp số giảm tốc ABM HH series (High power gearbox)

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

HH seris

In Stock

Liên hệ

Hộp số giảm tốc ABM HZ100 seris

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

HZ100 seris

In Stock

Liên hệ

Hộp số giảm tốc ABM ILD

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

ILD

Công suất (kW)

tuỳ chọn*

In Stock

Liên hệ

Hộp số giảm tốc ABM IS

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

IS

Công suất (kW)

tuỳ chọn*

In Stock

Liên hệ

Hộp số giảm tốc ABM IS-D

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

IS-D series

Công suất (kW)

tuỳ chọn*

In Stock

Liên hệ

Hộp số giảm tốc ABM ISF

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

ISF

Công suất (kW)

tuỳ chọn*

In Stock

Liên hệ

Hộp số giảm tốc cycloid ABM HDV series

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

HDV seris

In Stock

Liên hệ