logo-header.png

Product

Danh mục sản phẩm

Hiển thị

sản phẩm trong sản phẩm

Sắp xếp theo

Biến Tần ABM V300

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

V300

Công suất (kW)

0.75Kw ~ 7.5Kw

In Stock

Liên hệ

Biến Tần ABM V55

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

V55

Công suất (kW)

0.4Kw ~ 7.5Kw

In Stock

Liên hệ

Biến Tần ABM V56

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

V56

Công suất (kW)

0.4Kw ~ 7.5Kw

In Stock

Liên hệ

Biến Tần ABM V66

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

V66

Công suất (kW)

0.4Kw - 3.7Kw

In Stock

Liên hệ

Biến Tần ABM V68

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

V68

Công suất (kW)

2.2Kw ~ 450Kw

In Stock

Liên hệ

Bộ chỉnh lưu phanh điện từ cho Motor hiệu ABM

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

*

Công suất (kW)

0.18kW ~ 7.5kW

In Stock

Liên hệ

Động cơ bước ABM (Stepping motor)

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

Stepping motor

Công suất (kW)

25w ~ 180w

In Stock

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha ABM SDM series (Dual capacitors)

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

SDM

Công suất (kW)

0.75Kw ~ 3.7Kw

In Stock

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha ABM SRM series (Capacitor run)

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

SRM

Công suất (kW)

0.09Kw ~ 1.5Kw

In Stock

Liên hệ