logo-header.png

Product

Danh mục sản phẩm

Hiển thị

sản phẩm trong sản phẩm

Sắp xếp theo

Bơm bánh răng HAWARA KCB (Gear Pupms)

Nhãn hiệu

HAWARA

Mã hàng (Model)

KCB

Công suất (kW)

1.5Kw ~ 22Kw

In Stock

Liên hệ

Bơm bánh răng HAWARA YCB (Gear Pupms)

Nhãn hiệu

HAWARA

Mã hàng (Model)

YCB

Công suất (kW)

1.5Kw ~ 22Kw

In Stock

Liên hệ

Máy bơm chìm HAWARA L200 (Submersible pumps)

Nhãn hiệu

HAWARA

Mã hàng (Model)

L200

Công suất (kW)

4Kw ~ 22Kw

In Stock

Liên hệ

Máy bơm chìm HAWARA L250 (Submersible pumps)

Nhãn hiệu

HAWARA

Mã hàng (Model)

L250

Công suất (kW)

4Kw ~ 22Kw

In Stock

Liên hệ

Máy bơm chìm HAWARA L63 (Submersible pumps)

Nhãn hiệu

HAWARA

Mã hàng (Model)

L63

Công suất (kW)

0.75Kw ~ 45Kw

In Stock

Liên hệ

Máy bơm chìm HAWARA SPP (Submersible pumps)

Nhãn hiệu

HAWARA

Mã hàng (Model)

SPP

Công suất (kW)

0.25Kw ~ 2.2Kw

In Stock

Liên hệ

Máy bơm chìm HAWARA SPS (Submersible pumps)

Nhãn hiệu

HAWARA

Mã hàng (Model)

SPS

Công suất (kW)

0.75Kw ~ 7.5Kw

In Stock

Liên hệ

Máy bơm chìm HAWARA V series (Submersible pumps)

Nhãn hiệu

HAWARA

Mã hàng (Model)

V seris

Công suất (kW)

0.37Kw ~ 2.2Kw

In Stock

Liên hệ

Máy bơm chìm HAWARA VP series (Submersible pumps)

Nhãn hiệu

HAWARA

Mã hàng (Model)

VP

Công suất (kW)

0.37Kw ~ 2.2Kw

In Stock

Liên hệ