logo-header.png

Product

Danh mục sản phẩm

Hiển thị

sản phẩm trong sản phẩm

Sắp xếp theo

Động cơ điện ABM CIE2 series (Cast iron motors)

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

CIE2

Công suất (kW)

0.37Kw ~ 315Kw

In Stock

Liên hệ

Động cơ điện ABM CIE3 series (Cast iron motors)

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

CIE3

Công suất (kW)

0.75Kw ~ 315Kw

In Stock

Liên hệ

Động cơ điện ABM CIE4 series (Cast iron motors)

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

CIE4

Công suất (kW)

0.75Kw ~ 315Kw

In Stock

Liên hệ

Động cơ điện Motor ABM CIE1 series (Cast iron motors)

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

CIE1

Công suất (kW)

0.18Kw ~ 315Kw

In Stock

Liên hệ

Động cơ trung áp Medium Voltage ABM motor

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

Medium Voltage ABM motor

Công suất (kW)

> 400Kw

In Stock

Liên hệ