logo-header.png

Product

Danh mục sản phẩm

Hiển thị

sản phẩm trong sản phẩm

Sắp xếp theo

Biến Tần ABM V300

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

V300

Công suất (kW)

0.75Kw ~ 7.5Kw

In Stock

Liên hệ

Biến Tần ABM V55

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

V55

Công suất (kW)

0.4Kw ~ 7.5Kw

In Stock

Liên hệ

Biến Tần ABM V56

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

V56

Công suất (kW)

0.4Kw ~ 7.5Kw

In Stock

Liên hệ

Động cơ bước ABM (Stepping motor)

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

Stepping motor

Công suất (kW)

25w ~ 180w

In Stock

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha ABM SDM series (Dual capacitors)

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

SDM

Công suất (kW)

0.75Kw ~ 3.7Kw

In Stock

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha ABM SRM series (Capacitor run)

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

SRM

Công suất (kW)

0.09Kw ~ 1.5Kw

In Stock

Liên hệ

Động cơ điện 1 pha ABM SSM series (Capacitor star)

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

SSM

Công suất (kW)

0.18Kw ~ 2.2Kw

In Stock

Liên hệ

Động cơ điện 2 cấp tốc độ ABM TSM (Double speed motor)

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

TSM

Công suất (kW)

0.65Kw ~ 75Kw

In Stock

Liên hệ

Động cơ điện ABM CIE2 series (Cast iron motors)

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

CIE2

Công suất (kW)

0.37Kw ~ 315Kw

In Stock

Liên hệ