logo-header.png

Product

Danh mục sản phẩm

Hiển thị

sản phẩm trong sản phẩm

Sắp xếp theo

Biến Tần ABM V66

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

V66

Công suất (kW)

0.4Kw - 3.7Kw

In Stock

Liên hệ

Biến Tần ABM V68

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

V68

Công suất (kW)

2.2Kw ~ 450Kw

In Stock

Liên hệ

Bơm bánh răng HAWARA KCB (Gear Pupms)

Nhãn hiệu

HAWARA

Mã hàng (Model)

KCB

Công suất (kW)

1.5Kw ~ 22Kw

In Stock

Liên hệ

Bơm bánh răng HAWARA YCB (Gear Pupms)

Nhãn hiệu

HAWARA

Mã hàng (Model)

YCB

Công suất (kW)

1.5Kw ~ 22Kw

In Stock

Liên hệ

Bơm chân không vòng nước HAVAT Liquid Vacuum Pumps

Nhãn hiệu

HAVAT

Mã hàng (Model)

CAN2P

Công suất (kW)

1.5Kw ~ 15Kw

In Stock

Liên hệ

Động cơ điện ABM tiêu chuẩn NEMA

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

NEMA Motor

In Stock

Liên hệ

Động cơ điện Motor ABM CIE1 series (Cast iron motors)

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

CIE1

Công suất (kW)

0.18Kw ~ 315Kw

In Stock

Liên hệ

Động cơ giảm tốc ABM IL

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

IL

Công suất (kW)

0.12Kw ~ 200Kw

In Stock

Liên hệ

Động cơ giảm tốc ABM ILA

Nhãn hiệu

ABM

Mã hàng (Model)

ILA

Công suất (kW)

0.12Kw ~ 200Kw

In Stock

Liên hệ